Soutěž J. J. Ryba

Spolek Duškovy Chotěborky, Anthonea Musica s.r.o. a Společnost Jakuba Jana Ryby

vyhlašují skladatelskou soutěž na sólový part cembala v dochovaném orchestrálním doprovodu koncertu C dur Jakuba Jana Ryby.

Na základě absence sólového partu vytváříme příležitost kreativnosti soudobých skladatelů vytvořit historicky věrný sólový part cembala.

1. cena – finanční odměna 30 000 Kč

  • koncertní uvedení díla na Festivalu Jakuba Jana Ryby 2022
  • pořízení audiovizuálního záznamu z tohoto provedení v profesionální kvalitě
  • vydání tiskem (sólový part v partituře J. J. Ryby)

 

Podmínky soutěže

– termín odevzdání skladeb: 30. 9. 2021
– věkový limit skladatelů není omezen
– každý skladatel může přihlásit pouze 1 dílo
– harmonický jazyk odpovídající stylu a době J. J. Ryby
– sólový part dodají účastníci počítačem vysázenou v notačním programu ve formátu PDF (rukopisy nepřijímáme)
– na partituře nesmí být nikde uveden autor (partitury budou hodnoceny striktně anonymně)
– skladby budou posuzovány čistě na základě notového materiálu
– účastnický poplatek: 500,- Kč zaslat bankovním převodem či složenkou na účet číslo 2501649552/2010

 

Účastník je povinen do 30. 09. 2021 zaslat e-mailem na adresu soutez@choteborky.cz následující:
1. curriculum vitae ve formátu PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT
2. sólový part koncertu ve formátu PDF
3. doklad o zaplacení účastnického poplatku (potvrzení o převodu z internetového bankovnictví, fotokopie složenky či soubor s naskenovanou složenkou)
případně tyto dokumenty zaslat vytištěné na adresu:
Duškovy Chotěborky, spolek. Nekvasilova 25, 180 00, Praha 8
veškeré informace na www.choteborky.cz/soutez

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ PROBĚHNE 19. 12.2021

Hodnotící porota složená z osobností:

Luboš Sluka, hudební skladatel, čestný člen poroty
Barbara Maria Willi,
cembalistka a pedagožka

Aleš Bárta, varhaník a pedagog
Eduard Douša, hudební skladatel a pedagog
Miroslav Kubička, hudební skladatel a pedagog
Jaroslav Pelikán, flétnista a hudební skladatel

Logo barevne_cesky